Inschrijven

Via onderstaand formulier kan je reeds lid worden van Open Scouts Pajotten Hekelgem.

Op deze manier kan je inschrijven voor het scoutsjaar van 2022 - 2023.  

Enkel nieuwe leden moeten zich online inschrijven via het formulier onderaan.

Indien uw kind vorig jaar al ingeschreven was, wordt zijn/haar lidmaatschap automatisch verlengd na storting van het lidgeld.


Opgelet, je kind is pas echt lid van onze scoutsgroep indien voor 10 oktober, 65 euro wordt overgeschreven op volgend rekeningnummer: BE59 0016 4085 4626 met vermelding: VOORNAAM + NAAM + TAK. Dit zorgt ervoor dat ze tijdens alle scoutsactiviteiten verzekerd zijn. Houdt zeker rekening met deze einddatum, anders is het voor ons onmogelijk de gegevens van u kind tijdig te verwerken.


Uw rekeningnummer dient in het IBAN formaat te zijn. BExx-xxxx-xxxx-xxxx

Onderstaande module is enkel voor nieuwe leden bedoeld.